AMC

Arlövs Motor Club

Västra Promenaden 3

232 35 Arlöv

e-post: ing.han@hotmail.se

adress till klubblokalen

Bruksvägen 2 i Åkarp

(OBS ej klubbens postadress)

Bankgiro 670-7731 Sparbanken Skåne 

Org.nr. 846502-6733  Swish nr 1231478536

Vill du bli medlem i klubben ?

Skicka då ett mejl till ovanstående adress, så

skickar vi en medlemsansökan.

Medlemsavgiften är:

100:- under 18 år, 250:- över eller 400:- för familj (boende på samma adress)

Här hittar du medlemsansökan och info om AMC

 


Styrelsen: 

Ordförande:

Lotta Schönström 046-253663 / 0730-293029

Kassör:

Ola Schönström 070-2148573

Sekreterare:

Ingvar Hansson 040-435142 / 070-3443911

Övriga ledamöter:

Bengt-Åke Lindblad 040-430216 / 070-4864853

Rebecca Larsson 070-2060090

Tommy Schönström 046-253663 / 0705-301989

Anders Larsson 072-7282525

Adjungerad ungdom:

Casandra Dejenfeldt 

Rally:

Cristofer Claesson

Bil-O:

Ingvar Hansson

Vår klubblokal är numera på

Bruksvägen 2 i Åkarp