Klubbmästerkapet i Rally

Som tävlar om vandringspriset "The Kannan"

 Klubbmästerskapet 2016

Ingående tävlingar:

2/4 Anderslövs rallyt           grus

9/4 Simrishamnns mixen     grus

14/8 Skyttesvängen             asfalt

3/9  TV-Svängen                 grus

18/9 C4 Specialen                asfalt

15/10 Falsterbo rallysprint    grus

23/10  Kanonen, Eslöv          asfalt

 

 

AMC-LAC klubbmästerskap 2016              
      Anderslöv Simrish Skyttesv TV-sväng C4 spec Falsterbo Kanonen Totalt
Daniel Ekdahl LAC     9,5   4   3,7 17,2
Marcus Ekdahl LAC     4,1   2,7   4,5 11,3
Jörgen Lundgren LAC     4,1   3,5   3,1 10,7
Skavomir Bronk LAC     3,2   4   3,1 10,3
Ola Schönström AMC 0,5 0,5   3,1   3,7   7,8
Ann Sommar LAC             3 3
Håkan Oddshammar LAC     2,5         2,5
Tommy Malm  LAC       2,5       2,5
Christer Andersson  AMC       0,5       0,5
                     

 

 

 

 

 

 

 

Daniel vinner The Kannan

 

Klubbmästerskap i Rally 2015                        
      Simrishamn Rally öv.gr. Hässleh. GP Ljubyhed Österlen NCC DK TV-Sväng C4 spec Kanonen Tot
Daniel Ekdahl   LAC     5,5 5,5 2,6     6,5 10,5 30,6
Jörgen Lundgren   LAC       0,5 4,5     7 5,5 17,5
S. Bronk   LAC     3,1 3 2,8     2,5 2,7 14,1
Marcus Ekdahl   LAC     4,5 0,5 3,5     0,5 4,5 13,5
Håkan Oddshammar   LAC     3 0,5       2,9 3,1 9,5
Ola Schönström   AMC   0,5         0,5     1

 

Daniel Ekahl vinnare av Thekannan 2014

AMC klubbmästerskap 2014 Simrish. Kongen Lille-M Ljungyhed Svampab. TV-sväng C4 spec Kanonen totalt
                     
Daniel Ekdahl            LAC Volvo     3   2,6   9,5 3,1 18,2
Skawomir Bronk           LAC Volvo     2,5 3 3,2   3,3 2,8 14,8
Marcus Ekdahl           LAC Volvo     6 2,9     0,5 3,5 12,9
Pontus Berglund          AMC Volvo 3,1 4,2       4,1     11,4
Håkan Oddshammar  LAC BMW     2,9 3     2,7 2,7 11,3
Ola Schönström           AMC Volvo 0,5 3,6     0,5 3,1     7,7
Jörgen Lundgren      LAC Opel     0,5 3,8         4,3
Christer Andersson    AMC Volvo 2,8               2,8
Tommy Hansson     AMC Mercedes       2,8         2,8
K-A. Ekdahl                LAC Volvo       2,5         2,5
Daniel Steiner             AMC VW           0,5     0,5
Martin Andersson     AMC BMW                  
Christer Claesson     AMC Mercedes                  
Ingvar Hansson         AMC Toyota                  
Jesper Åkesson         AMC Mitsubishi                  
Jan Olsson                  AMC SAAB                  
Erik Christensen         AMC Volvo                  
Anders Larsson           AMC     BMW                  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMC  klubbmästerskap 2013                      
    Andersl. Lille-M Älmhult Österl.spr Skyttesv. TV-sväng AMC-R. Ekratten Kanonen Totalt
Pontus Berglund    AMC   3,5   0,5   5,5 3,5 3,2 9,5 11,5 37,2
Marcus Ekdahl        LAC          0,5   8,5 9,5   2,5   4,8 25,8
Daniel Steiner        AMC       0,5 2,6 4,8 3,6 3,6 0,5 3,1 18,7
Jörgen Lundgren     LAC               4,1   9,5 13,6
Daniel Ekdahl          LAC     0,5   2,6 2,6   2,6   4 12,3
Skawomir Bronk       LAC     2,5     2,5   2,6   2,5 10,1
Martin Andersson    LAC     0,5     0,5   6   2,8 9,8
Håkan Oddshammar  LAC     2,6         2,8   2,7 8,1
Erik Christensen         AMC               8     8
Ola Schönström          AMC   0,5     2,8   0,5   0,5 0,5 4,8
Tommy Hansson         AMC               0,5     0,5
Christer   Andersson    AMC             0,5       0,5

 

 

 

 

 

 

 

Liksom i fjor deltar även Lunds AC i vårt klubbmästerskap

Samma poängräkning som tidigare.  Bonuspoängen för start och för att ha fullföljt tävlingen, 0,5 för start och 1,0 om man kommer i mål.

Antalet startande i klassen divideras med din placering, event. decimaler avrundas neråt.

Ex. 4:de plats av 19 startande = 4,75 ger 4,7 poäng + bonuspoäng 0,5 för start och 1,0 för att du kom i mål = 6,2 totalt.

Alla nio tävlingarna skall räknas

 

 

 


 

Resultat 2012

 

Klubbmästerskapet 2012   S-hamn Kongen Lille-M TMK Snapph. Skyttesv AMC Tv-Sv. Tot.
Pontus Berglund AMC C 5,5 6,5 13,5   4,8 10,5 11,5 11,7 64
Marcus Ekdahl LAC B     5,1 4,5   11,5 3,8   24,9
Erik   Christensen AMC C     2,8 8,5   3,3 4   18,6
Jörgen   Lundgren LAC B       4,1   5,5 3   12,6
Daniel Ekdahl LAC B     4,2 2,7   3,5 0,5   10,9
Daniel Steiner AMC B     3,2       2,5 3,5 9,2
Ronald Hansson LAC B 0,5 2,5     2,7     2,7 8,4
Ola Schönström AMC A   0,5     4,5     0,5 5,5
Leif Nilsson AMC C     2,8         2,6 5,4
Arne   Mårtensson AMC C 3       2,1       5,1
Christer   Andersson AMC C               2,9 2,9
Tommy Hansson AMC A             2,5   2,5
Sebastian   Steiner LAC C     0,5           0,5
Anders Larsson AMC B                  
Cristofer   Claesson AMC B                  
Christer   Claesson AMC A                  
Ingvar Hansson AMC B                  
Jesper Åkesson AMC C                  

 

                                               

 

  

 

 

 

 

    2011   TMK Lille-M Kongen Svampa AMC TV-Sv. Tot.
AMC KM 2011                  
Förare                    
Pontus Berglund Junior Volvo 3 4 3 3 5 5 23
Fredrik Albertz B/Gr-H Golf 6 4     7 3 20
Ola Schönström A/Gr-H Volvo 7   2 3 4 1 17
Daniel Steiner B/Gr-H Volvo 1     5 6 1 13
Bengt Larsson C/Gr-H Volvo   5         5
Cristofer Claesson B/Gr-H Golf         3   3
Ingvar Hansson B/Gr-E   Toyota           3 3
Arne Mårtensson C/Gr.E Volvo         3   3
Leif Nilsson C/Gr.E Volvo           3 3
Christer Claesson A/Gr-H Mercedes   3         3
Tommy Hansson C/Gr-E Mercedes         1   1

 

 

AMC klubbmästerskap 2010

                   
Förare       Eslöv Lille-M Österlen Snapph. AMC-R. TV-Sv.  S:a
Pontus Berglund   Utbildn Volvo 4 7 3 8 4 6   
  32
Fredrik Albertz   B/GrH Golf 10 8     8
        

  26
Christer Andersson   C/Volvo Volvo 9 13      
            

  22
Bengt Larsson   C/Gr.H Volvo 4 6     5
               

  15
Cristofer Claesson   B/Gr.H/E Golf     4   6 5
  15
Daniel Steiner   B/Gr-H Volvo   3   3 3 3
  12
Ola Schönström   A/Gr-H Volvo       1 4 1
   6
Thomas Hallén   C/Volvo Volvo     5    
               

   5
Tommy Hansson   A/Gr-H Merc.         5  
   5
Christer Claesson   A/Gr-H Merc.         3  
   3
Anders Larsson   B/Gr-H BMW              
                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Resultatlistan från 2009  

 

AMC Klubbmästerskap 2009                    
    Sturup Andersl. Lille M. Snapph. AMC TV-Sv. Asarum Svedala S:a
Fredrik Albertz Golf 8 8 2   13 5   12 48
Ola Schönström Volvo 4 11   1 6 8 9   39
Cristofer Claesson Golf 4 12 5   7     4 32
Christer Andersson Volvo 1    
           1
10     8 20
Peter Berglund Volvo 5   3   3       11
Bengt Larsson Volvo     4   3       7
Christer Claesson Mercedes 3   2   1       6
Anders Larsson BMW     2   4       6
Thomas Hallén Golf           4     4
Tommy Hansson Mercedes     2   1       3

 

KM 2008 

  Förare/bilklas Bil Hörby TMK LAC T-lilla Hörby TMK SMK Totalt
Fredrik Albertz C/>1600 Peugeot 106 9 4   13   10  11  47
Crister Andersson C/2wd Volvo/VW Golf 9 3 9 2   4  7  34
Ola Schönström B/VOE Volvo 740 4 1   12 1 6   24
Christofer Claesson C/GRE VW Golf   8 7   3 6   24
Tommy Hansson A/2wd Mercedez     3 4   5   12
Anders Larsson B/2wd BMW     4 2   3   9
Tomas Hallén C/VOC Volvo/VW Golf   7     1     8
Bengt Larsson C/2wd Volvo 140   2       3   5
Christer Claesson A/2wd Mercedez           4   4
                     

En liten förklaring om hur poängen räknas kanske behövs:

Poäng erhålles i den förare/bilklass som gäller i den aktuella tävlingen, samma lista som DM använder. Förutom dessa poäng får man ett poäng för att man startat i tävlingen, och ett poäng om man kommer i mål. Så det blir i regel alltid två poäng, även om man placerar sig långt ner i listan.

Exempel: I Anderslöv blev Fredrik 9:a av 16 startande i klassen, för de får han 2 p, plus en för start och en för att han kom i mål, summa 4 poäng. Lätt som en plätt.


 

2008-03-12: Det närmar sig
Säsongen närmar sig med stormsteg och med den mästerskapet som får VM, SM etc. att likna en knattetornering i något ytterst lokalt trampbilsmästerskap på någon gata i något mindre samhälle. Jag talar om The-kannan, Arlövs klubbmästerskap som kör sina första två deltävlingar i Hörby och Anderslöv. Vem vågar tippa vinnare? Kanske en omöjlig uppgift men Claesson ser stark ut i Anderslöv och Albertz i Hörby. Hallén har, kanske i panik, lämnat Rüsselheimhinken hemma och anmält sig i en riktig bil till Anderslöv, får se om det hjälper. B-G Larsson åker förvisso riktig bil men årsmodellen har passerat bästföredatumet. Ytterligare en vars bästföredatum gick ut för så längesedan att min container framstår som en ytterst modern skapelse är Mange Wigrens Porsche. Kan dock kamma hem en stor poängpott i Anderslöv.
Jag säger bara, skit i VM och satsa på The-Kannan!

Schönström & Engfelt